Ceník

 Základní ceník
 

Komplexní vyšetření praktickým lékařem 643 Kč
 
Cílené vyšetření PL167 Kč
 
Kontrolní vyšetřeni PL 111 Kč
 
Jednoduchý administrativní úkon100 Kč
 
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závod.lék. 300 Kč
 
Vyjádření lékaře k pěstounství/osvojení500 Kč
 
Vstupní a výstupní prohlídka do a ze zaměstnání včetně vypracování posudku500 Kč
 
Vypracování lékařské zprávy pro komerční pojišťovnu400 Kč
 
Vypracování lékařské zprávy pro umístění v domově pro seniory a v zařízení sociální péče300 Kč
 
Očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou200 Kč
 
Potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta200 Kč
 
Zdravotní prohlídka a vypracování posudku zdravotní způsobilosti500 Kč
 
Vyšetření za účelem vydání řidičského průkazu400 Kč
 

Tisk ceníku do PDF